Design a site like this with WordPress.com
Započnite

Naša priča


Naša priča započela je početkom 2018. godine u prostorijama Osnovne škole Nikola Andrić u Vukovaru. Stručni tim su činili Vladimir, Lana i Jovana.


Obzirom da je potreba bila znatno veća, a mogućnosti pružanja usluge u većem obujmu unutar škole ograničene, u kolovozu 2018. godine iznajmili smo kuću u ulici I. G. Kovačića u Vukovaru.


Adaptacija kuće je trajala nekoliko mjeseci, što je uključivalo krečenje, promjenu pohabanog namještaja, kuhinjskih elemenata, promjena laminata u učionicama te postavljanje novih pločica na stubištu i zaštitne ograde u dvorištu. Budžet je bio iznimno nizak te je veliki dio našeg doprinosa bio volonterski.


S polaskom u novu školsku godinu 2018./2019. poslužen je i prvi zajednički obrok u novom prostoru. Dio pokućstva smo dobili na poklon od OŠ Nikole Andrić na čemu smo im iznimno zahvalni.


Tijekom 2019. godine započeo je švicarsko-hrvatski projekt Together pomoću kojeg smo kuću opremili sa novim modernim namještajem. Skupa s djecom smo sav namještaj (stolovi, stolice, ormari, komode) montirali i stavili u uporabu.


U program poludnevnog boravka od 2018. godine do danas bilo je uključeno više od 30 učenika osnovnoškolske dobi muškoga i ženskoga spola. Suradnja je ostvarena s dvije osnovne škole sa područja grada Vukovara (OŠ Nikola Andrić i OŠ Dragutina Tadijanovića).


Program poludnevnog boravka obuhvaća pomoć i podršku djeci osnovnoškolske dobi koja dolaze iz socijalno i ekonomski ugroženih obitelji. Cilj je kod djece stvoriti ili poboljšati postojeće radne navike, poboljšati školski uspjeh, razviti higijenske navike, prehrambene navike i kvalitetnije ponašajne obrasce.